Chýně slaví 750 let!

K 750. výročí první písemné zmínky jsme připravili umělecké ztvárnění historie Chýně.

Projekt „750 let historie Chýně“, realizovaný v rámci oslav významného výročí, volně navazuje na umělecké ztvárnění „100 let hrdosti národa“ z roku 2018. Po pěti letech tak na původní sérii vyobrazení na zdi ve Višňovce navazuje podobně velkolepým dílem.

Po velmi dobré zkušenosti s umělci ze skupiny KHOMA pod vedením Nikoly Vavrouse jsme se rozhodli svěřit realizaci projektu a dokončení zdi opět stejným lidem. KHOMA pracuje pod heslem „Milovat a tvořit“ a vytváří originální malby a graffiti na zakázku. Výsledkem tvorby této skupiny je řada nádherných realizací po celé České republice. KHOMA je rovněž zapojena do projektu BYTUSTKA.CZ, který upozorňuje na dětské domácí násilí. I v Chýni máme jednu zeď věnovanou tomuto projektu, a to v ulici Ke Skále, u autobusové zastávky.

Projekt jsme připravovali od května roku 2022. Od února roku 2023 pak umělci ze skupiny KHOMA intenzivně zpracovávali grafické návrhy na náměty Miroslava Ságy a vedení obce. Samotná realizace trvala necelých 5 dní, kdy lidé z KHOMA proměnili betonovou zeď ve Višňovce v otevřenou galerii přístupnou pro všechny kolemjdoucí.

Malby jsou vytvořeny akrylovými fasádními barvami, štětci a spreji. Zeď je ochráněna antigraffiti nátěrem proti případnému vandalismu. Zkušenosti s první částí zdi ale ukazují, že podobná díla ostatní graffiti umělci respektují, a nezaznamenali jsme sebemenší pokus o poničení.

Velké poděkování patří manželům Haisovým, kteří pronájmem zdi za symbolickou 1 Kč ročně umožnili vznik celého projektu. Za podporu projektu patří také poděkování zastupitelům.

Projekt vznikl za finanční podpory Nadačního fondu Kde domov můj – velice si toho vážíme!

Pokud Vás zpracování dějin Chýně prostřednictvím obrazů na zdi zaujalo, podrobněji se s naší historií můžete seznámit ve dvou publikacích, které k významnému jubileu vydáváme. Publikace „Chýně 750 let“ s bohatým obrazovým doprovodem stručně přibližuje vývoj obce až do současnosti. Kniha „Kapitoly z historie Chýně“ v prvním díle podrobně zpracovává historii obce až do konce první světové války.

Obě knihy si můžete zakoupit na slavnostech konaných při příležitosti významného jubilea Chýně a následně na podatelně obecního úřadu, na poště a v knihovně.Přijměte, prosím, pozvání na procházku chýňskou historií…


Galerie událostí


Všechny malby podle historické posloupnostiZkřížené gotické klíče

Do znaku Chýně byly zkřížené gotické klíče přejaty ze symboliky Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Právě Strahovský klášter Chýni od středověku (s malými přestávkami) vlastnil a spravoval. Ze strahovské heraldiky vychází také barevnost chýňského znaku.

Keltské hutnictví

Osídlení na území Chýně sahá do dávných dob, což dokumentují mnohé nálezy. Chýni proslavily zejména nálezy keltských tavících pecí, uskutečněné v letech 1935 a 1939. Jedná se o jedny z nejstarších podobných nálezů na území tehdejšího Československa. Od té doby bylo uskutečněno ještě několik dalších nálezů dokumentujících keltské osídlení, poslední v roce 2021. Nálezy jsou dnes uloženy v Národním muzeu.

Specialní logo oslav

Speciální logo oslav 750 let Chýně vytvořené grafikem Peterem Harachem.

První písemná zmínka o Chýni

Z 15. května roku 1273 pochází listina papeže Řehoře X. Papež v této listině bere Strahovský klášter pod svoji ochranu a potvrzuje mu vlastnictví 34 vesnic, mezi nimiž je uvedena také Chýně – ve tvaru Kayn. Jedná se o první písemnou zmínku o Chýni, v květnu roku 2023 si tak připomínáme její 750. výročí.

Vladykové a chýňská tvrz

V průběhu 14. století Strahovský klášter Chýni pronajímal, protože to pro něj bylo ekonomicky výhodné. Mezi vladyky se připomínají Bernard Seidl z Písku, Frána z Chýně nebo vladyka Zdeněk (Zdenko) z Chýně. Ten Chýni vlastnil v letech 1389–1417. V roce 1401 společně se se svojí ženou Barborou založili a bohatě obdarovali oltář Zvěstování Panny Marie v katedrále sv. Víta. Slavný strahovský urbář z roku 1410 popisuje mimo jiné i chýňskou tvrz, za jejíhož stavitele je obecně považován právě pan Zdenko z Chejna. Existenci tvrze si připomínáme figurou hradby s cimbuřím v chýňském znaku. Vyobrazení je pouze ilustrativní, skutečnou podobu Zdeňka z Chýně ani tvrze neznáme.

Panský dvůr

Původní vrchnostenský dvůr v Chýni zanikl spolu s tvrzí někdy ve 2. polovině 15. století. Obnoven byl opatem Matyášem II. z Podhorsteinu na novém místě v roce 1584, Strahov pak dvůr vlastnil až do komunistické konfiskace, kdy dvůr „převzalo“ místní JZD. Po sametové revoluci zde vznikl nejstarší soukromý minipivovar v České republice. Současná restaurace Pivovarský dvůr zde vznikla v roce 1992.

Chýňská voda

Chýně byla vždy bohatá na vodu. Západně od Chýně pramení Litovický potok a již v roce 1410 uvádí strahovský urbář v Chýni dokonce devět (!) rybníků. Přestože předhusitská soustava rybníků zanikla, ve Starém Chýňském rybníku později začínal tzv. hradní vodovod. Ten vznikl koncem 16. století a přiváděl vodu na Pražský hrad. Velkolepé vodní dílo zachytil na svém plánu F. A. Klose.

Nové rybníky a chýňský mlýn

Opat Marian Hermann byl mimo jiné skvělý hospodář. V Chýni svedl prameny vody a dal zbudovat dva nové rybníky (Mariánku, dnes nazývanou Bašta, a Mlýnský rybník), obnovil krčmu a roku 1727 založil v Chýni mlýn. Ten postavil známý mlynář Matěj Mysliveček, otec světoznámého skladatele. Mlýn ukončil svůj provoz koncem 19. století, později byl přestavěn na byty a v roce 1967 zbourán.

Chýňské školství

Chýňské děti původně chodily do školy až do Úhonic. Školní výuka přímo v Chýni probíhala od roku 1816, prvním učitelem byl Jan Eckstein. Vyučovalo se nejdříve po různých staveních, roku 1864 byla v Chýni postavena školní budova, která slouží svému účelu dodnes.

Pocta hrdinům a obětem válek

Na bojištích obou světových válek bojovali také chýňští občané, někteří z nich i v československých legiích. Jako trvalá vzpomínka na padlé byl roku 1921 v centru obce odhalen pomník, doplněný po 2. světové válce o další jména.

JZD Chýně

Po komunistickém převratu bylo v Chýni nedobrovolnou kolektivizací v roce 1949 ustaveno Jednotné zemědělské družstvo československo-sovětského přátelství, které 1. června 1950 převzalo i dvůr strahovských premonstrátů. Chýňské JZD sloužilo jako chlouba režimu a komunisté sem rádi vozili zahraniční delegace. Navštívili ho i politici spřátelených režimů – v roce 1957 Nikita Chruščov (předseda Rady ministrů Sovětského svazu) nebo v roce 1959 etiopský císař Haile Selassie I. Družstvo JZD ČSSP Chýně bylo známé především pěstováním kukuřice, živočišná výroba stála na chovu krav (tzv. dánských červenek) a vepřů. Chýňské JZD oficiálně zaniklo 31. prosince 1990.

Děti

Velmi dynamický rozvoj obce v novém tisíciletí a její demografickou strukturu (průměrný věk obyvatel Chýně je jeden z nejnižších v České republice) symbolizují děti. V roce 2000 navštěvovalo ZŠ v Chýni pouhých 26 žáků, k 1. září 2023 bude mít naše škola již 646 žáků! Proto vzniká nová svazková škola, která od roku 2025 pojme 810 chýňských a hostivických dětí.

Budova ZŠ Bolzanova

Nová budova ZŠ v Bolzanově ulici byla slavnostně otevřena v září roku 2017. Byla postavena v rekordním čase 10 měsíců. Školní komplex zahrnuje budovu s 19 kmenovými a 8 odbornými učebnami, dále jídelnu, kuchyň, aulu, sportovní a dětské hřiště a multifunkční halu s tělocvičnou. Škola zvítězila v soutěži „Stavba roku Středočeského kraje 2019“.

Budoucnost obce

Poslední obraz symbolizuje budoucnost obce, její rozvoj a směřování. Na vyobrazení je představen architektonický projekt nového hřiště.


Autoři

Vize projektu: Miroslav Sága, Marcela Czerwinski
Koordinátor projektu: Marcela Czerwinski, místostarostka
Autoři textů: Miroslav Sága, Marcela Czerwinski
Adresa street art zdi: Ke Skále, Chýně 253 03

Autoři: khoma.cz, Oto Vehovský, Martin Gelnar, Matej Bednár

Foto a web: Jiří Grégr, Matej Bednár

Město Chýně


2023